Week tegen pesten

Ook dit jaar hebben we als school meegedaan aan de Week tegen pesten. De slogan dit jaar was: “Goed voor elkaar!”. Door mee te doen aan deze week hebben we een goede start aan het begin van het schooljaar, waarin we zorgen voor een fijne en veilige school. We hebben met de leerlingen een zwerfsteen met een boodschap gemaakt. De kinderen kunnen deze stenen in een openbare ruimte of buiten neerleggen. Op deze manier hopen we de vrolijkheid te verspreiden. Het zou fijn zijn als iedere steen een glimlach op het gezicht van de vinder tovert. Het zou leuk zijn als de vinder een foto maakt en deze naar school mailt.