Groep 4

Welkom op de pagina van groep 4 van De Evenaar!

Leerkrachten:

Nicole Draper en Joan Brouwers

Aantal kinderen:

28 kinderen

Over onze groep:

In groep 4 zetten de kinderen weer een stap in hun ontwikkeling. Technisch lezen kunnen ze steeds beter, waardoor er meer aandacht kan worden besteed aan vloeiend en vlot lezen en aan begrijpend lezen. De dagen worden gestart met stillezen, waarna er aansluitend gerekend wordt. In groep 4 wordt het optellen en aftrekken uitgebreid tot 100. Daarnaast wordt er onder andere aandacht besteed aan het begrip en uiteindelijk automatiseren van vermenigvuldigingen en het analoog en digitaal klokkijken. De zaakvakken worden op een geïntegreerde wijze aangeboden door middel van onderzoekend leren. Bovendien krijgen de leerlingen van een aantal vakleerkrachten les bij muziek, handvaardigheid en bewegingsonderwijs. Naast deze cognitieve vakken wordt er aandacht besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling aan de hand van de methode Orka. Hierin leren de kinderen kiezen voor een juiste handelingsstrategie in sociaal uitdagende situaties.

Overige informatie:

Het leesonderwijs wordt voortgezet met de leesmethode Karakter. Ook start de dag vanaf groep 4 met 15 minuten vrij stillezen. Met rekenen komen de kinderen voor het eerst in aanraking met de tafels van vermenigvuldiging. Belangrijk, want de tafelkennis hebben zij later nodig bij deelsommen, breuken en procentberekeningen. Ook maken de kinderen kennis met de vakken geschiedenis en aardrijkskunde en wordt hun wereldje steeds groter.

Leerkracht:

Ilknur Mertgenc-Duruer en Max Sijben

Aantal:

23 kinderen

Over onze groep:

In groep 4 zetten de kinderen weer een verdere stap in hun ontwikkeling. Lezen kunnen ze inmiddels met gemak en starten ze de dag met stillezen. Maar ook in de lessen rekenen worden fikse stappen gezet. Optellen en aftrekken is inmiddels kinderspel. Tijd voor het echte werk: de tafels!

Groetjes uit groep 4!

Overige informatie:

Het leesonderwijs wordt voortgezet met de leesmethode Estafette. Ook start de dag vanaf groep 4 met 15 minuten vrij stillezen. Met rekenen komen de kinderen voor het eerst in aanraking met de tafels van vermenigvuldiging. Belangrijk, want de tafelkennis hebben zij later nodig bij deelsommen, breuken en procentberekeningen. Ook maken de kinderen kennis met de vakken geschiedenis en aardrijkskunde en wordt hun wereldje steeds groter.