Groep 7

Welkom op de pagina van groep 7 van De Evenaar! 

Leerkrachten:

Miranda Flipse en Romee van der Noordaa

Aantal kinderen:

27 kinderen

Over onze groep:

In groep 7 zetten de kinderen hun eerste stappen in de bovenbouw. Tijdens dit jaar houden de kinderen verschillende presentaties en merken dat ze met steeds meer zelfvertrouwen voor de groep staan. Naast de lessen gegeven door de leerkracht en vakleerkrachten zijn er ook diverse gastlessen over o.a. sociale media. Samen met groep 8 doen de kinderen ook mee aan sportactiviteiten zoals de Heemsteedse sportdag. Ook zijn er verschillende keren excursies in de buurt gekoppeld aan de lessen van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur.

In groep 7 start ook de voorbereiding op het advies richting Voortgezet Onderwijs. De kinderen leren verder hun werk te plannen en ontwikkelen zich tot echte groep 8-ers.

Leerkracht:

Nicole Draper en Miranda Flipse

Aantal:

24 kinderen

Over onze groep:

In groep 7 zetten de kinderen hun eerste stappen in de bovenbouw. Ze geven ook dit jaar presentaties en merken dat ze met steeds meer zelfvertrouwen voor de groep staan. Ook wordt het huiswerk verder uitgebreid en komt er wat extra maak-werk bij. De kinderen leren in groep 7 ook, hoe ze een werkstuk moeten maken. In de middenbouw hebben zij al een start gemaakt met het begeleiden van een leerling uit de onderbouw. In groep 7 zet dit tutor-leren zich verder voort en voelen de kinderen zich steeds meer verantwoordelijk.

Groetjes uit groep 7!