Vrije dagen

Vakantierooster 2022-2023

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag en Pasen
Meivakantie
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Zomervakantie

17-10-2022 t/m 21-10-2022
26-12-2022 t/m 06-01-2023
27-02-2023 t/m 03-03-2023
07-04-2023 t/m 10-04-2023
24-04-2023 t/m 05-05-2023
18-05-2023 t/m 19-05-2023
29-05-2023
24-07-2023 t/m 01-09-202

Studiedagen

28-10-2022 
08-11-2022
12-12-2022
24-02-2023
30-03-2023
28-06-2023 

Studiedagochtend groep 1-3
Alle groepen vrij
Studiemiddag. Vanaf 12.30 uur alle groepen vrij
Alle groepen vrij
Studiemiddag. Vanaf 12.30 uur alle groepen vrij
Alle groepen vrij