Protocollen

Informatie-uitwisseling tussen de school en de ouders vinden wij belangrijk. We hebben verschillende procedures en afspraken vastgelegd in protocollen. Deze zijn hieronder te downloaden.