Groep 1/2A en 1/2B

Welkom op de pagina van groep 1/2A en 1/2B van De Evenaar!

Leerkrachten:

Jolande van Hardeveld en Linette Kolijn

Aantal kinderen:

18 kinderen

Over onze groep:

De leerlingen van groep 1 en 2 zitten samen in één groep. Zo leren zij veel van en met elkaar. De leerkracht creëert een veilige en leerzame omgeving voor en met de leerlingen zodat zij zich in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen.
In de klas hebben wij verschillende hoeken waar heerlijk gespeeld kan worden. Gedurende het schooljaar bieden wij verschillende thema’s aan. De taal en rekendoelen koppelen we aan activiteiten die betekenisvol zijn binnen het thema. De ontwikkeling van de leerling wordt d.m.v. observatie gevolgd en vastgelegd in een leerlingvolgsysteem.

Overige informatie:

In de kleutergroepen wordt gewerkt met de methode “Kleuterplein” waarin er aandacht besteed wordt aan verschillende thema’s. Daarnaast krijgen de leerlingen alvast een keer in de week Engels. Natuurlijk is er voldoende ruimte om te spelen, zowel buiten op het groene schoolplein, als in de klas, zodat de kinderen zich op alle gebieden kunnen ontwikkelen. We horen onze kleuterleerkrachten dan ook geregeld opmerken: “Wat kunnen onze kleuters toch veel!”

Leerkracht:

Jolande van Hardeveld

Aantal:

20 kinderen

Over onze groep:

Voor bijna alle kinderen, is groep 1 hun allereerste kennismaking met de basisschool. Op De Evenaar is gekozen voor heterogene kleutergroepen, waarbij kinderen van 4 t/m 6 jaar bij elkaar in één groep zitten. Dat is prettig, want zo leren de 4-jarigen veel van de oudste kinderen. Want waar laat je nou je jas? En je 10-uur spulletjes en je gymtas? Ook de juf helpt hier natuurlijk bij.

Groetjes uit groep 1/2A!

Overige informatie:

In de kleutergroepen wordt gewerkt met de methode “Kleuterplein” waarin er aandacht besteed wordt aan verschillende thema’s. Daarnaast krijgen de leerlingen alvast een keer in de week Engels. Natuurlijk is er voldoende ruimte om te spelen, zowel buiten op het groene schoolplein, als in de klas, zodat de kinderen zich op alle gebieden kunnen ontwikkelen. We horen onze kleuterleerkrachten dan ook geregeld opmerken: “Wat kunnen onze kleuters toch veel!”