Kwalitatief onderwijs

Kwaliteitszorg en ambitie

Het beleid van Basisschool De Evenaar om haar visie op onderwijskwaliteit en ambities te realiseren wordt breed gedragen door directie en team, het bestuur en de ouders. Dat er een grote bereidheid is om gezamenlijk het onderwijs te verbeteren, blijkt uit de constructieve samenwerking van alle partijen. Hierbij is het onderwijsprofiel uitgangspunt voor het handelen in de dagelijkse onderwijspraktijk. In ons onderwijsprofiel staat beschreven hoe de school de onderwijskwaliteit definieert en monitort vanuit concreet waarneembaar leerkrachtgedrag. Het onderwijsprofiel hangt sterk samen met het onderwijskundig deel van het schoolplan en de onderdelen uit het kwaliteitssysteem van de school. U kunt ons onderwijsprofiel inzien op de website van het Samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland www.passendonderwijs-zk.nl.

Scholen op de kaart

Scholenopdekaart.nl is een website die veelzijdige informatie over basisscholen en middelbare scholen biedt en waar je scholen kan vergelijken. Deze site toont de kwaliteitsgegevens van scholen die zowel afkomstig zijn van de scholen zelf als van de onderwijsinspectie. Het geeft het meest complete beeld van scholen in jouw buurt. Op scholenopdekaart.nl presenteren scholen zichzelf. Benieuwd hoe Basisschool De Evenaar het doet? Bekijk hier hoe De Evenaar er voor staat in Heemstede.

Onderwijsinspectie

De Inspectie van het Onderwijs bezoekt regelmatig alle scholen in Nederland. De inspectie kijkt of de organisatie en het onderwijs op orde zijn. Op de website van de inspectie onder het kopje ‘schoolwijzer’ zijn alle inspectierapporten en uitkomsten te vinden. Ook kunnen ouders een vraag aan de inspectie voorleggen of informatie aanvragen. Kijk hiervoor op: www.onderwijsinspectie.nl of mail naar: info@owinsp.nl.

Resultaten

De uitstroompercentages van De Evenaar de laatste 5 jaar:

Kwaliteitsontwikkeling

Basisschool De Evenaar stelt bij de leerlingen een veelzijdige ontwikkeling centraal. Dat betekent dat er naast de aandacht voor het leren van de basisvaardigheden zoals taal, rekenen en lezen, ook veel aandacht is voor creatieve en sportieve activiteiten. Steeds meer worden scholen echter beoordeeld op de cognitieve prestaties van de leerlingen.

 

De Evenaar streeft ernaar uitdagend onderwijs op maat te bieden in een positief en prettig leerklimaat. De aandacht voor het in harmonie samenwerken van hoofd, hart en handen draagt hier zeker aan bij.

 

Basisschool De Evenaar heeft uitstekende resultaten, is kleinschalig in omvang, heeft een gemoedelijke sfeer en veel aandacht voor de individuele leerling. Dit vertaalt zich naar hoge scores op Cito toetsen, en een constante uitstroom van 60-70 % naar HAVO en VWO.