Bestuur

De Evenaar wordt beheerd door de Stichting Algemeen Bijzonder Onderwijs in Heemstede. Deze stichting heeft alleen Basisschool De Evenaar onder haar beheer. In het bestuur van deze stichting zitten ouders van leerlingen van De Evenaar.

De belangrijkste taak van het bestuur is het scheppen van voorwaarden waaronder Basisschool De Evenaar goed kan functioneren. Het bestuur is verantwoordelijk voor het financiële beleid, het personeelsbeleid en het beheer van het gebouw. Daarnaast is het bestuur nauw betrokken bij de dagelijkse gang van zaken op school en bepaalt, in samenspraak met de directie, op hoofdlijnen de inhoud en de organisatie van het onderwijs.

 

Het bestuur overlegt regelmatig met de directie en de Medezeggenschapsraad. Ten behoeve van de besluitvorming over het (meerjaren)beleid consulteert het bestuur alle belanghebbenden. Periodiek wordt een enquête gehouden onder ouders waarin zij hun mening kunnen geven over het onderwijs in de breedste zin van het woord op De Evenaar. Het bestuur vindt het belangrijk dat ouders op de hoogte zijn van belangrijke beslissingen en van het beleid van het bestuur. Daarom wordt daar in de Belevenaar regelmatig over geschreven. De ouders worden ook door het bestuur geïnformeerd op de algemene ouderavond.

 

Het huidige bestuur van De Evenaar bestaat uit:

Stijn Wiggers

Voorzitter, vader van Krijn (groep 7) en Mats (groep 4)

Vader van Duco (VO), Krijn (groep 7) en Mats (groep 4), is voorzitter en heeft als taak ‘interne organisatie’. Stijn is partner bij DVLP Advocaten.

David Windt

Gebouwbeheer, vader van Roosmarijn (groep 6) en Mathilde (groep 4)

Vader van Roosmarijn ( groep 5) en Mathilde (groep 3). David is architect en mede-eigenaar van derksen|windt architecten.

Xandra Logtenberg

Personeel, 3 kinderen waarvan de laatste dit schooljaar naar de brugklas is gegaan

Xandra is moeder van Phebe, Philine en Bram die op De Evenaar hebben gezeten.

Olivier Stulp

Penningmeester, vader van Isa (groep 8), Cleo (groep 6) en Febe (groep 3)

Vader van Isa (groep 6), Cleo (groep 4) en Febe (groep 1-2 A). Olivier werkt als strategy consultant bij Accenture.