Bestuur

De Evenaar wordt beheerd door de Stichting Algemeen Bijzonder Onderwijs in Heemstede. Deze stichting heeft alleen Basisschool De Evenaar onder haar beheer. Het bestuur van deze stichting is de directeur-bestuurder. Daarnaast is er een Raad van Toezicht met o.a. ouders van leerlingen van De Evenaar.

De belangrijkste taak van de directeur-bestuurder is het scheppen van voorwaarden waaronder Basisschool De Evenaar goed kan functioneren. De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor het onderwijs-, financiële-en personele beleid, de kwaliteitszorg en het beheer van het gebouw. Daarnaast is er een Raad van Toezicht. Zij adviseren de directeur-bestuurder.

De directeur-bestuurder overlegt regelmatig met de Raad van Toezicht en de Medezeggenschapsraad. Ten behoeve van de besluitvorming over het (meerjaren)beleid consulteert de directeur-bestuurder alle belanghebbenden voor advies. Periodiek wordt een enquête gehouden onder ouders waarin zij hun mening kunnen geven over het onderwijs in de breedste zin van het woord op De Evenaar. De directeur-bestuurder en de Raad van Toezicht vindt het belangrijk dat ouders op de hoogte zijn van belangrijke beslissingen en van het beleid van het bestuur. De ouders worden door de directeur-bestuurder wekelijks via social school geïnformeerd  over de inhoud en de organisatie van De Evenaar. ook worden ouders geïnformeerd op de algemene ouderavond.

De huidige Raad van Toezicht van De Evenaar bestaat uit:

Stijn Wiggers

Voorzitter, vader van Krijn (groep 8 ) en Mats (groep 5)

Vader van Duco (VO), Krijn (groep 8) en Mats (groep 5), is voorzitter en heeft als taak ‘interne organisatie’. Stijn is partner bij DVLP Advocaten.

David Windt

vader van Roosmarijn (groep 6) en Mathilde (groep 4)

Vader van Roosmarijn ( groep 6) en Mathilde (groep 4). David is architect en mede-eigenaar van derksen|windt architecten.

Xandra Logtenberg

3 kinderen op De Evenaar gehad. Nu allen in het VO.

Xandra is moeder van Phebe, Philine en Bram die op De Evenaar hebben gezeten.

Olivier Stulp

vader van Isa (VO), Cleo (groep 7) en Febe (groep 4)

Vader van Isa (VO), Cleo (groep 7) en Febe (groep 4). Olivier werkt als strategy consultant bij Accenture.