Tutoren

Basisschool De Evenaar is een school waar kinderen niet alleen kunnen leren, maar ook kunnen opgroeien in een vriendelijke en veilige omgeving. We zijn een school waar iedereen elkaar kent. Aandacht en duidelijke regels zorgen ervoor dat op Basisschool De Evenaar een goede sfeer heerst. Zo’n sfeer vinden wij een voorwaarde voor goed onderwijs. Samenwerken vinden we heel belangrijk. Een van de werkvormen die we in dit kader in de hele school laten plaatsvinden is tutoring. 

Een tutor is een leerling die een andere leerling, de tutorleerling, in de school begeleidt. Kinderen uit groep 5 t/m 8 begeleiden dan kinderen uit groep 1 t/m 4 bij allerlei activiteiten. Op deze manier leren ook de leerlingen uit de bovenbouw de jongere leerlingen op een prettige manier kennen door wekelijks gezamenlijk activiteiten uit te voeren of hen te helpen met knutsel- en andere werkjes. Hierdoor heeft de tutoring een positieve invloed op het schoolklimaat van Basisschool De Evenaar.