Ziekmelden

Van de ouders wordt gevraagd tijdig aan de leerkracht te laten weten wanneer hun kind om wat voor reden dan ook de school niet kan bezoeken. Bij ziekte, hiervan bij voorkeur melding maken tussen 08.00 en 08.30 uur. Dit kan telefonisch of in social schools. Voor het bezoek aan huisarts, tandarts, fysiotherapie, logopedie of orthodontie verzoeken we u om dit zoveel mogelijk buiten schooltijd te plannen.