Visie & missie

Welke kernwoorden passen bij Basisschool De Evenaar?

Veiligheid en geborgenheid

Opbrengstgericht- werken

Samenwerken

Plezier en enthousiasme

Hoofd, hart en handen

Basisschool De Evenaar, voor hoofd, hart en handen!

Opgroeien is voor een kind de spannende weg naar volwassenheid, met grote en gevarieerde uitdagingen. Daarbij wordt niet alleen een beroep gedaan op het verstandelijke vermogen van het kind, maar ook op de sociaal-emotionele en de praktische vaardigheden. Om dit leerproces plezierig en succesvol te laten verlopen, moeten hoofd, hart en handen in harmonie met elkaar samenwerken. Het is daarbij van essentieel belang dat kinderen met plezier naar school gaan en in een veilige, prettige omgeving zichzelf kunnen ontwikkelen.

 

Dit is waar De Evenaar voor staat. Hoe we dat willen bereiken, onze visie, is door:

  • Uitdagend onderwijs op maat
  • Balans tussen hoofd, hart en handen
  • Een veilige (leer)omgeving
  • Een gemotiveerd deskundig team en directeur
  • Ouderbetrokkenheid
  • Een financieel gezonde organisatie
  • Compliance/voldoen aan wet en regelgeving

Met plezier naar school in Heemstede

Het is van essentieel belang dat kinderen met plezier naar school gaan. Wij werken dan ook dagelijks aan een sfeer van acceptatie, vriendelijkheid, vertrouwen en veiligheid. Onze leerkrachten vervullen hierin een voorbeeldfunctie. Zij laten de kinderen zien dat het goed is om rekening te houden met een ander, om verdraagzaam en behulpzaam te zijn: samen leren en samen werken. Ze initiëren goed spel, bijvoorbeeld tijdens het buitenspelen.

 

Wij geloven dat kinderen die zich veilig voelen, zich beter ontwikkelen. Ze krijgen vertrouwen in hun eigen kunnen en worden gemotiveerd om zelfstandig aan de slag te gaan.

 

De 3 hoofdregels van De Evenaar:

  • Voor groot en klein zullen we aardig zijn
  • We zullen goed voor de spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken morgen
  • De school is van binnen een wandelgebied, buiten hoeft dat lekker niet!

 

Sinds november 2016 is Basisschool De Evenaar een Gezonde School. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!
Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval. Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.