Team

Domien Geluk

Directie

Jolande van Hardeveld

groep 1-2A

Linette Kolijn

groep 1-2 B

Tineke Zwiersen

groep 3

Nicole Draper

groep 4

Joan Brouwers

groep 4 en hoogbegaafdheidspecialist

Ilknur Mertgenc

groep 5

Marjanne Severijnen

groep 5 en 6

Hanne Verleun

groep 6

Romee van der Noordaa

groep 7

Miranda Flipse

groep 7

Tanya van Denderen

groep 8

Nynke Hoekstra

remedial teacher

Yeliz Sag Pala

leraarondersteuner

Vibeke van der Neut

interne begeleidster

Claire Duval

vakleerkracht beeldende vorming

Bianca van Drunen

administratief medewerkster

Niels Huibrechtse

vakleerkracht gym

Marieke Keur

onderwijsassistent