Groep 8

Welkom op de pagina van groep 8 van De Evenaar!

Leerkracht:

Tanya van Denderen

Aantal kinderen:

28 kinderen

Over onze groep:

Groep 8, het laatste jaar van de basisschoolperiode. Groep 8 is een jaar van veel leren, van tradities maar ook een jaar van afscheid nemen. Neem nu bijvoorbeeld het schoolkamp, waarbij we met de hele groep drie dagen samen weggaan. Of de traditionele sportdag aan het einde van het jaar. De hele school neemt afscheid van groep 8 tijdens de eindmusical. Met een flinke dosis inzet, plezier, maar ook met een beetje weemoed zetten de leerlingen van groep 8 steeds weer een spetterende eindmusical neer. Naast al deze afwisselende en leuke activiteiten wordt er in groep 8 ook nog hard gewerkt. De kinderen leren, ter voorbereiding op de middelbare school, werken met het plannen van huiswerk, met behulp van een agenda. Ze leren het leerwerk af te stemmen op het maakwerk. Dit gebeurt allemaal ter voorbereiding op de overstap naar de middelbare school. Groep 8, een jaar op weg naar het voortgezet onderwijs!

Leerkracht:

Tanya van Denderen

Aantal:

26 kinderen

Over onze groep:

Groep 8, het laatste schooljaar op de basisschool! Groep 8 is een jaar van tradities, maar ook een jaar van afscheid nemen. Wat te denken van het traditionele schoolkamp, waarbij de groep 3 dagen samen op pad gaat. Of de vossenjacht aan het eind van het schooljaar, waarbij de kinderen van groep 8 de vossen mogen zijn. De hele school neemt afscheid van groep 8 middels de afscheidsmusical. Met een beetje weemoed, maar ook een flinke dosis inzet en plezier zetten de kinderen van groep 8 jaar na jaar een spetterende afscheidsmusical neer. Naast als deze afwisselende activiteiten wordt er ook in groep 8 nog hard gewerkt. De kinderen leren, ter voorbereiding op de middelbare school, werken met een agenda. Er wordt dagelijks huiswerk opgegeven, dus het leerwerk afstemmen op het maakwerk is iets wat de kinderen nu gaan leren. Dit allemaal ter voorbereiding op de middelbare school. Groep 8, op weg naar het voortgezet onderwijs!

Groetjes uit groep 8!