Activiteiten

De Evenaar organiseert een aantal jaarlijks terugkerende activiteiten. Hierbij vindt u een overzicht van de activiteiten die zeker ieder schooljaar de revue passeren.

Ouderparticipatie

Zoekt u een basisschool in Heemstede waarbij u als ouder betrokken blijft? De Evenaar is een school die is opgericht door ouders. Vanaf het begin in 1988 is de betrokkenheid van ouders bij de school groot geweest.

Ouders als partners

Ouderparticipatie heeft op De Evenaar een ruime betekenis. Dat kan ook bijna niet anders wanneer het bestuur van de school bestaat uit ouders van wie één of meerdere kinderen op Basisschool De Evenaar zitten. Het is vanzelfsprekend dat elke vorm van ouderparticipatie moet passen in de agenda’s van de ouders, maar: De Evenaar is een school door en vooral samen met ouders! Er zijn verschillende manieren waarop ouders zich actief kunnen inzetten voor Basisschool De Evenaar. Dit kan onder meer door deel uit te maken van het bestuur of de medezeggenschapsraad, door u op te geven als klassenouder of te helpen tijdens een van de vele klassenuitjes, door te helpen bij jaarlijkse activiteiten zoals de Evenaardag of het Sinterklaasfeest, of op tal van andere manieren.

Maandsluiting

Eén keer per maand, meestal op de laatste vrijdag van de maand, sluit een van de groepen de maand af met een voorstelling voor de hele school. De week (of weken) voorafgaand aan het optreden oefenen de kinderen onder leiding van de leerkracht. De uitvoering vindt plaats in de hal en staat in het teken van muziek en toneel. De ouders van de optredende kinderen zijn uitgenodigd om naar het optreden te komen kijken. Per schooljaar verzorgen alle groepen een keer de maandsluiting.

Sinterklaas

Het Sinterklaasfeest wordt ieder jaar gevierd op 5 december, tenzij deze dag in het weekend valt. In dat geval zal de vrijdag voorafgaande aan 5 december in het teken van Sinterklaas staan. Ouders versieren een aantal weken van tevoren de school. Op de dag van het Sinterklaasfeest ontvangen alle kinderen Sinterklaas in de centrale hal. Vervolgens is er voor de groepen 1 t/m 4 een spelcircuit waarbij ouders helpen met de begeleiding. Een onderdeel van het circuit is een bezoek aan de Sint, waarbij de kinderen een cadeautje ontvangen. De groepen 5 t/m 8 vieren per klas Sinterklaas met surprises. Hiervoor worden twee weken van tevoren in de klas lootjes getrokken.

Kerstmis

Kerstmis vieren we op De Evenaar met een kerstontbijt. Kinderen en leerkrachten ontbijten dan gezellig met elkaar in een versierde klas. De school opent die dag om 07.45 uur, zodat iedereen vanaf 08.00 uur van een sfeervol kerstontbijt kan genieten. Bijzonder aan het kerstontbijt is dat de kinderen voor elkaar een ontbijt klaarmaken naar de ontbijtwensen die zij (en hun ouders) eerder door middel van een invulstrookje hebben aangegeven. Terwijl de kinderen en de leerkrachten ontbijten, krijgen de ouders in de hal een kopje koffie of thee aangeboden bij een stuk kerstbrood.

Schaatsdag

De school organiseert ieder jaar een schaatsmiddag. Kinderen en ouders kunnen zich hiervoor inschrijven om gezamenlijk na school op de Haarlemse ijsbaan te schaatsen. Na afloop is er op school voor de deelnemers warme chocolademelk en erwtensoep.

Sportdag

Aan het einde van het schooljaar vindt de jaarlijkse sportdag plaats. Deze dag bestaat uit een ochtendprogramma voor alle groepen en een middagprogramma voor de groepen 5 t/m 8. Voor de kleuters uit de groepen 1 en 2 zijn er aparte spelletjes op het terrein. Vanaf groep 3 leggen de leerlingen een parcours af waarbij verschillende sportonderdelen op het gebied van atletiek en behendigheid aan bod komen. Tijdens het middagprogramma vindt voor de groepen 5 t/m 8 het peanutbaltoernooi plaats. De teams bestaan uit leerlingen van verschillende groepen. Het winnende team ontvangt de wisselbeker. Na afloop van de sportdag worden per groep de sportwinnaar en –winnares gekozen. Zij maken dan kans om tot sportvrouw en sportman van De Evenaar te worden verkozen. De winnaars ontvangen een wisselbeker met daarop hun naam.

Verjaardag leerkrachten

Eén keer per jaar vieren de leerkrachten hun verjaardag met een juffen- en meesterdag. Op deze dag mogen de kinderen verkleed naar school komen. In de hal staat een bus waarin ouders en kinderen een geldbedrag kunnen stoppen. Dit bedrag wordt deels besteed aan iets gezelligs voor het team en deels aan benodigdheden voor de school.

Evenaardag

Aan het einde van het schooljaar vindt jaarlijks op een vrijdagmiddag de Evenaardag plaats. Deze gezellige middag, georganiseerd door ouders en team, vormt de afsluiting van het schooljaar. Vanaf 16.00 uur is er een spectaculaire opening door de kinderen. Vervolgens worden er tal van spelen, activiteiten en optredens georganiseerd. Voor de ouders is er de mogelijkheid om te borrelen met een glaasje en een hapje.