Overblijven

De meeste basisscholen in Heemstede werken met een continuerooster, dit geldt ook voor Basisschool De Evenaar. Het overblijven wordt door de school geregeld. In de kleutergroepen wordt het overblijven tussen 12.00 uur en 13.00 uur geregeld door pedagogische medewerkers van de naschoolse opvang Op Stoom. Voor de groepen 3 t/m 8 houden de leerkrachten toezicht tijdens de middagpauze van 12.30 uur tot 13.00 uur.

 

Voor alle kinderen geldt dat ze hun eten en drinken zelf meebrengen. De eerste pauze is omstreeks 10.00 uur. Dan krijgen de leerlingen de gelegenheid om wat fruit te eten en iets te drinken (melkproducten of vruchtensappen). Voor de lunchpauze nemen de leerlingen een broodmaaltijd en drinken mee.

 

Voor aanvang van de lessen kunnen de kinderen van groep 1, 2 en 3 hun eten en drinken in de daarvoor bestemde rolkarretjes plaatsen. Vanaf groep 4 bewaren de kinderen het eten en drinken in hun schooltas.