Start superheldenlessen van orka training

We zijn na een geweldige feestmaand met Sinterklaas en ons traditionele kerstontbijt weer van start gegaan met onze superheldenlessen van Orka training. Met de superheldenaanpak leren de kinderen negen sociale vaardigheden. Wekelijks worden er oefeningen groepsvorming gedaan om de superhelden te trainen.
 
De superhelden zorgen voor een veilig klimaat op school. De kinderen leren om naar hun eigen gedrag te kijken en hiernaar te handelen.