Basisschool De Evenaar Heemstede

Overblijven

De meeste basisscholen in Heemstede werken met een continuerooster, dit geldt ook voor Basisschool De Evenaar. Het overblijven wordt door de school geregeld. In de kleutergroepen wordt het overblijven tussen 12.00 uur en 13.00 uur geregeld door pedagogische medewerkers van de naschoolse opvang Op Stoom. Voor de groepen 3 t/m 8 houden de leerkrachten toezicht tijdens de middagpauze van 12.30 uur tot 13.00 uur.

Voor alle kinderen geldt dat ze hun eten en drinken zelf meebrengen. De eerste pauze is omstreeks 10.00 uur. Dan krijgen de leerlingen de gelegenheid om wat fruit te eten en iets te drinken (melkproducten of vruchtensappen). Voor de lunchpauze nemen de leerlingen een broodmaaltijd en drinken mee.

Voor aanvang van de lessen kunnen de kinderen van groep 1, 2 en 3 hun eten en drinken in de daarvoor bestemde rolkarretjes plaatsen. Vanaf groep 4 bewaren de kinderen het eten en drinken in hun schooltas.

Onze voorwaarden

  • Wij verwerken uw persoonsgegevens om u op uw aanvraag te voorzien van onze producten en diensten.
  • Wij verwerken en analyseren uw financiële gegevens om u een juiste factuur te kunnen versturen voor onze producten en diensten en uw betaling te kunnen verwerken.
  • Wij bewaren uw persoons- en financiële gegevens om met u te corresponderen in geval van een noodzakelijke rectificatie.
  • Wij bewaren uw persoons- en financiële gegevens in verband met de bewaarplicht.
  • Wij bewaren uw persoonsgegevens om u in het geval van een calamiteit ten aanzien van onze producten en diensten te voorzien van alternatieven en service.
  • Wij bewaren uw persoonsgegevens om te voldoen aan de plichten gesteld binnen onze branche.
  • Wilt u uw gegevens verwijderd hebben, mail ons dan op directie@basisschooldeevenaar.nl dan verwijderen wij u binnen 30 dagen.