Basisschool De Evenaar Heemstede

Leerlingenraad

Op Basisschool De Evenaar is er een leerlingenraad werkzaam. In deze raad nemen twee leerlingen na verkiezing uit de groepen 6, 7 en 8 zitting. Ongeveer een keer per maand komt de leerlingenraad bij elkaar onder begeleiding van een vaste leerkracht. Het komende schooljaar zal juf Hanne de leerlingenraad gaan begeleiden.

De leerlingenraad kan meebeslissen over zaken die de leerlingen aangaan, zoals regels in de school, klachten vanuit leerlingen, het schoolplein enz.

Door de leerlingenraad:

 • Krijgen leerlingen een eigen stem binnen de school, zodat ze weten dat ze meetellen;
 • Maken leerlingen spelenderwijs kennis met democratische beginselen;
 • Wordt de betrokkenheid met de school bevorderd;
 • Ondervinden leerlingen wat realistisch en haalbaar is;
 • Krijgen leerlingen beter inzicht in de organisatie van de school.

Samen gaan we er een goed jaar van maken!

De leerlingenraad voor het schooljaar 2017/2018 stelt zich hier aan u voor.
Uit groep 7 zijn dat Dylan en Reza en uit groep 8 zijn Emma en Kay. Deze kinderen vertegenwoordigen alle kinderen van De Evenaar.

 

Floortje
groep 8
Ik ben Floortje. Ik zit in groep 8 en ben 11 jaar oud. Mijn hobby’s zijn tekenen en piano spelen. Als sport doe ik twee keer in de week dansen.
Thije
groep 8
Ik ben Thije, zit in groep 8 en ik ben 11 jaar oud. Mijn hobby's zijn hockey, tennis en klimmen. Ik zit in de leerlingenraad omdat ik graag wil helpen met de ideeen voor de school. En omdat de leerkrachten dan weten wat de kinderen willen.
Duco
groep 7
Ik ben Duco. Ik ben 9 jaar en zit in de leerlingenraad. Mijn hobby is rugby. Ik zit erin omdat we lootjes gingen trekken, omdat iedereen wel in de leerlingenraad wou. En het ging om de reden. Mijn reden was: omdat ik het leuk vind en omdat ik alleen kan werken. Dat is waarom ik in de leerlingenraad zit.
Ainy
groep 7
Ik ben Ainy en 10 jaar.Hobby’s: ballet, tekenen en zingen. Ik zit in de leerlingenraad, omdat ik het fijn vind dingen te bespreken.
Livia
groep 6
Hallo ik ben Livia. Zit in groep 6 en mijn hobby ’s zijn dansen en presenteren. Ik ben een goede kandidaat voor de leerlingenraad en ik hou van presenteren. En niet alleen aan mezelf denk. Ik hoop dat ik veel kan doen om het hier mooier en leuker te maken.
IJsbrand
groep 6
Ik ben IJsbrand Timmer. Ik zit in groep 6. Mijn hobby’s zijn hockey en op de iPad en op mijn Wii en telefoon en tekenen. Ik heb een broertje en zusje Merijn en Loes.

Onze voorwaarden

 • Wij verwerken uw persoonsgegevens om u op uw aanvraag te voorzien van onze producten en diensten.
 • Wij verwerken en analyseren uw financiële gegevens om u een juiste factuur te kunnen versturen voor onze producten en diensten en uw betaling te kunnen verwerken.
 • Wij bewaren uw persoons- en financiële gegevens om met u te corresponderen in geval van een noodzakelijke rectificatie.
 • Wij bewaren uw persoons- en financiële gegevens in verband met de bewaarplicht.
 • Wij bewaren uw persoonsgegevens om u in het geval van een calamiteit ten aanzien van onze producten en diensten te voorzien van alternatieven en service.
 • Wij bewaren uw persoonsgegevens om te voldoen aan de plichten gesteld binnen onze branche.
 • Wilt u uw gegevens verwijderd hebben, mail ons dan op directie@basisschooldeevenaar.nl dan verwijderen wij u binnen 30 dagen.