Basisschool De Evenaar Heemstede

Leerlingenraad

Op Basisschool De Evenaar is er een leerlingenraad werkzaam. In deze raad nemen twee leerlingen na verkiezing uit de groepen 6, 7 en 8 zitting. Ongeveer een keer per maand komt de leerlingenraad bij elkaar onder begeleiding van een vaste leerkracht. Het komende schooljaar zal juf Hanne de leerlingenraad gaan begeleiden.

De leerlingenraad kan meebeslissen over zaken die de leerlingen aangaan, zoals regels in de school, klachten vanuit leerlingen, het schoolplein enz.

Door de leerlingenraad:

 • Krijgen leerlingen een eigen stem binnen de school, zodat ze weten dat ze meetellen;
 • Maken leerlingen spelenderwijs kennis met democratische beginselen;
 • Wordt de betrokkenheid met de school bevorderd;
 • Ondervinden leerlingen wat realistisch en haalbaar is;
 • Krijgen leerlingen beter inzicht in de organisatie van de school.

Samen gaan we er een goed jaar van maken!

De leerlingenraad voor het schooljaar 2017/2018 stelt zich hier aan u voor.
Uit groep 7 zijn dat Dylan en Reza en uit groep 8 zijn Emma en Kay. Deze kinderen vertegenwoordigen alle kinderen van De Evenaar.

 

Kai
Groep 8
Hallo ik ben 11 jaar en zit op schermen. Ik zit nu ongeveer 2 jaar in de leerlingenraad.
Emma
Groep 8
Hoi ik ben 11 jaar en ik ga graag de natuur in. Ik ben de notulist.
Dylan
Groep 7
Hallo ik ben Dylan. Ik ben 10 jaar oud en ik zit in groep 7. Ik zit op circusles en ik zit in de leerlingenraad omdat ik wil dat het goed met de school gaat.
Reza
Groep 7
Hoi ik ben Reza en ik zit in groep 7. Ik ben 10 jaar en ik hou van schaatsen. Ik zit in de leerlingenraad omdat ik het leuk vind om de school leuker te maken.
Floortje
Groep 6
Ik ben Floortje. ik ben 9 jaar oud en ik zit in groep 6. Ik zit op tennis en ballet. In de leerlingenraad wil ik de meningen van de kinderen van de school bespreken en de nieuwe ideeën met de leerlingenraad bekijken en eventueel uitvoeren.
Thije
Groep 6
Ik ben Thije. Ik ben 10 jaar oud en ik zit in groep 6. Mijn hobby's zijn tennis en hockey. Ik ga in de leerlingenraad mijn best doen om de school leuk te maken voor iedereen.

Onze voorwaarden

 • Wij verwerken uw persoonsgegevens om u op uw aanvraag te voorzien van onze producten en diensten.
 • Wij verwerken en analyseren uw financiële gegevens om u een juiste factuur te kunnen versturen voor onze producten en diensten en uw betaling te kunnen verwerken.
 • Wij bewaren uw persoons- en financiële gegevens om met u te corresponderen in geval van een noodzakelijke rectificatie.
 • Wij bewaren uw persoons- en financiële gegevens in verband met de bewaarplicht.
 • Wij bewaren uw persoonsgegevens om u in het geval van een calamiteit ten aanzien van onze producten en diensten te voorzien van alternatieven en service.
 • Wij bewaren uw persoonsgegevens om te voldoen aan de plichten gesteld binnen onze branche.
 • Wilt u uw gegevens verwijderd hebben, mail ons dan op directie@basisschooldeevenaar.nl dan verwijderen wij u binnen 30 dagen.