Bestuur

De Evenaar wordt beheerd door de Stichting Algemeen Bijzonder Onderwijs in Heemstede. Deze stichting heeft alleen Basisschool De Evenaar onder haar beheer. In het bestuur van deze stichting zitten ouders van leerlingen van De Evenaar.

De belangrijkste taak van het bestuur is het scheppen van voorwaarden waaronder Basisschool De Evenaar goed kan functioneren. Het bestuur is verantwoordelijk voor het financiële beleid, het personeelsbeleid en het beheer van het gebouw. Daarnaast is het bestuur nauw betrokken bij de dagelijkse gang van zaken op school en bepaalt, in samenspraak met de directie, op hoofdlijnen de inhoud en de organisatie van het onderwijs.

Het bestuur overlegt regelmatig met de directie en de Medezeggenschapsraad. Ten behoeve van de besluitvorming over het (meerjaren)beleid consulteert het bestuur alle belanghebbenden. Periodiek wordt een enquête gehouden onder ouders waarin zij hun mening kunnen geven over het onderwijs in de breedste zin van het woord op De Evenaar. Het bestuur vindt het belangrijk dat ouders op de hoogte zijn van belangrijke beslissingen en van het beleid van het bestuur. Daarom wordt daar in de Belevenaar regelmatig over geschreven. De ouders worden ook door het bestuur geïnformeerd op de algemene ouderavond.

Het huidige bestuur van De Evenaar bestaat uit:

 

Stijn Wiggers
Voorzitter
Vader van Duco (groep 8), Krijn (groep 5A) en Mats (groep 1-2 A), is voorzitter en heeft als taak ‘interne organisatie’. Stijn is partner bij DVLP Advocaten.
David Windt
Penningmeester
Vader van Roosmarijn ( groep 4) en Mathilde (groep 1-2 B). David is architect en mede-eigenaar van derksen|windt architecten
Xandra Logtenberg
Personeel
Xandra is moeder van Phebe (groep 7) en Philine en Bram op het voortgezet onderwijs, maar heeft ook op De Evenaar gezeten.
Olivier Stulp
PR en communicatie
Vader van Isa (groep 6), Cleo (groep 4) en Febe (groep 1-2 A). Olivier werkt als strategy consultant bij Accenture.
Manon Luiten
Secretaris
Moeder van Daphne (groep 3) en Joris (geboren 2018). Manon werkt als integriteitsonderzoeker bij de provincie Noord-Holland.

Onze voorwaarden

  • Wij verwerken uw persoonsgegevens om u op uw aanvraag te voorzien van onze producten en diensten.
  • Wij verwerken en analyseren uw financiële gegevens om u een juiste factuur te kunnen versturen voor onze producten en diensten en uw betaling te kunnen verwerken.
  • Wij bewaren uw persoons- en financiële gegevens om met u te corresponderen in geval van een noodzakelijke rectificatie.
  • Wij bewaren uw persoons- en financiële gegevens in verband met de bewaarplicht.
  • Wij bewaren uw persoonsgegevens om u in het geval van een calamiteit ten aanzien van onze producten en diensten te voorzien van alternatieven en service.
  • Wij bewaren uw persoonsgegevens om te voldoen aan de plichten gesteld binnen onze branche.
  • Wilt u uw gegevens verwijderd hebben, mail ons dan op directie@basisschooldeevenaar.nl dan verwijderen wij u binnen 30 dagen.