Basisschool De Evenaar Heemstede

Bestuur

De Evenaar wordt beheerd door de Stichting Algemeen Bijzonder Onderwijs in Heemstede. Deze stichting heeft alleen Basisschool De Evenaar onder haar beheer. In het bestuur van deze stichting zitten ouders van leerlingen van De Evenaar.

De belangrijkste taak van het bestuur is het scheppen van voorwaarden waaronder Basisschool De Evenaar goed kan functioneren. Het bestuur is verantwoordelijk voor het financiële beleid, het personeelsbeleid en het beheer van het gebouw. Daarnaast is het bestuur nauw betrokken bij de dagelijkse gang van zaken op school en bepaalt, in samenspraak met de directie, op hoofdlijnen de inhoud en de organisatie van het onderwijs.

Het bestuur overlegt regelmatig met de directie en de Medezeggenschapsraad. Ten behoeve van de besluitvorming over het (meerjaren)beleid consulteert het bestuur alle belanghebbenden. Periodiek wordt een enquête gehouden onder ouders waarin zij hun mening kunnen geven over het onderwijs in de breedste zin van het woord op De Evenaar. Het bestuur vindt het belangrijk dat ouders op de hoogte zijn van belangrijke beslissingen en van het beleid van het bestuur. Daarom wordt daar in de Belevenaar regelmatig over geschreven. De ouders worden ook door het bestuur geïnformeerd op de algemene ouderavond.

Het huidige bestuur van De Evenaar bestaat uit:

 

Stijn Wiggers
Voorzitter
Vader van Duco (groep 5), Krijn (groep 2A) en Mats (geboren in 2015), is voorzitter en heeft als taak ‘interne organisatie’. Stijn is partner bij DVLP Advocaten.
Carl Mathot
Penningmeester
Vader van Thijs (groep 5), Noortje (groep 3) en Mirthe (geboren in 2016) is penningmeester. Carl werkt als Financieel Directeur bij Ingenico Epayments.
Hein Goeyens
Secretaris
Vader van Oscar (groep 7) en Vic (groep 4) is secretaris. Hein werkt als docent bij de opleiding Media, informatie en communicatie van de Hogeschool van Amsterdam.
Lydia Gooijer
Onderwijs
Moeder van Rosa (groep 6), heeft als portefeuille onderwijs. Lydia heeft tijdens de Pabo de minor ICT gevolgd en combineert haar onderwijskennis met vernieuwingen op het vlak van ICT.
Mila Bon
Personeel
Moeder van Lisanne (groep 8) en Mattiz (groep 4) Mila heeft jarenlange Human Resource (HR) ervaring binnen de gezondheidszorg en werkt nu als senior HR business partner bij Arbo Unie.