Tutoren

Basisschool De Evenaar is een school waar kinderen niet alleen kunnen leren, maar ook kunnen opgroeien in een vriendelijke en veilige omgeving. We zijn een school waar iedereen elkaar kent. Aandacht en duidelijke regels zorgen ervoor dat op Basisschool De Evenaar een goede sfeer heerst. Zo’n sfeer vinden wij een voorwaarde voor goed onderwijs. Samenwerken vinden we heel belangrijk. Een van de werkvormen die we in dit kader in de hele school laten plaatsvinden is tutoring.

Eén tutor is een leerling die een andere leerling, de tutorleerling, in de school begeleidt. Kinderen uit groep 5 t/m 8 begeleiden dan kinderen uit groep 1 t/m 4 bij allerlei activiteiten. Op deze manier leren ook de leerlingen uit de bovenbouw de jongere leerlingen op een prettige manier kennen door wekelijks gezamenlijk activiteiten uit te voeren of hen te helpen met knutsel- en andere werkjes. Hierdoor heeft het tutoren een positieve invloed op het schoolklimaat van Basisschool De Evenaar.

Onze voorwaarden

  • Wij verwerken uw persoonsgegevens om u op uw aanvraag te voorzien van onze producten en diensten.
  • Wij verwerken en analyseren uw financiële gegevens om u een juiste factuur te kunnen versturen voor onze producten en diensten en uw betaling te kunnen verwerken.
  • Wij bewaren uw persoons- en financiële gegevens om met u te corresponderen in geval van een noodzakelijke rectificatie.
  • Wij bewaren uw persoons- en financiële gegevens in verband met de bewaarplicht.
  • Wij bewaren uw persoonsgegevens om u in het geval van een calamiteit ten aanzien van onze producten en diensten te voorzien van alternatieven en service.
  • Wij bewaren uw persoonsgegevens om te voldoen aan de plichten gesteld binnen onze branche.
  • Wilt u uw gegevens verwijderd hebben, mail ons dan op directie@basisschooldeevenaar.nl dan verwijderen wij u binnen 30 dagen.