Basisschool De Evenaar Heemstede

Groep 3

Welkom op de pagina van groep 3 van De Evenaar! Hier vind je alle informatie over waar deze groep zoal mee bezig is en wat hun plannen zijn.

  • Tineke Zwiersen
  • 24 kinderen
  • Is er in de kleutergroep al aandacht besteed aan letterkennis, het benoemen van de cijfers en de motorische ontwikkeling, in groep 3 gaan de kinderen meteen aan de slag met het leren lezen en rekenen.

Groetjes uit Groep 3!

Overige informatie

Wat erg fijn is, is dat het klaslokaal van groep 3 zich in dezelfde vleugel van de school bevindt als de lokalen van de kleutergroepen. Zo is het voor de kinderen een logische stap naar hun volgende juf! In groep 3 wordt gewerkt met de methode Veilig Leren Lezen. De kinderen krijgen dagelijks met behulp van visuele ondersteuning, één of meerdere letters aangeboden. Ook met rekenen werken de kinderen toe naar het maken van sommetjes met de methode Wereld in getallen. We werken hierbij in beide vakken met drie niveaugroepen. Zodra de kinderen toe zijn aan het lezen in leesboekjes, starten zij de dag met een kwartier stillezen.

Onze voorwaarden

  • Wij verwerken uw persoonsgegevens om u op uw aanvraag te voorzien van onze producten en diensten.
  • Wij verwerken en analyseren uw financiële gegevens om u een juiste factuur te kunnen versturen voor onze producten en diensten en uw betaling te kunnen verwerken.
  • Wij bewaren uw persoons- en financiële gegevens om met u te corresponderen in geval van een noodzakelijke rectificatie.
  • Wij bewaren uw persoons- en financiële gegevens in verband met de bewaarplicht.
  • Wij bewaren uw persoonsgegevens om u in het geval van een calamiteit ten aanzien van onze producten en diensten te voorzien van alternatieven en service.
  • Wij bewaren uw persoonsgegevens om te voldoen aan de plichten gesteld binnen onze branche.
  • Wilt u uw gegevens verwijderd hebben, mail ons dan op directie@basisschooldeevenaar.nl dan verwijderen wij u binnen 30 dagen.