Basisschool De Evenaar Heemstede

Communicatie

DigiDuif

Communicatie tussen de ouders en de school vinden wij van het grootste belang. Om u zo snel en zo direct mogelijk te informeren over de activiteiten en ontwikkelingen op en rondom de school maken we gebruik van digiDuif. Hierdoor zijn we in staat u zowel via e-mail als, indien gewenst, via SMS te bereiken. Om u voor deze service aan te melden ontvangt u een activeringsbrief van de leerkracht. Met deze activeringsbrief maakt u een account aan waarop u meerdere personen kunt aanmelden, zoals (ex-)partner, grootouders, etc. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om ervoor te zorgen dat de personalia inclusief telefoonnummers up-to-date blijven.

Nieuwsbrief De Belevenaar

Maandelijks geeft de school op de laatste vrijdag “de Belevenaar” uit. In dit informatieblad staat een overzicht van de geplande activiteiten en de belangrijke data. Op deze manier wordt de actuele berichtgeving zoveel mogelijk gebundeld om zo te voorkomen dat kinderen onnodig veel brieven meekrijgen. Bovendien kunnen ouders lezen over recente activiteiten in alle groepen en de ontwikkelingen in de school. De Belevenaar wordt digitaal via digiDuif verspreid.

Belevenaar

Onze voorwaarden

  • Wij verwerken uw persoonsgegevens om u op uw aanvraag te voorzien van onze producten en diensten.
  • Wij verwerken en analyseren uw financiële gegevens om u een juiste factuur te kunnen versturen voor onze producten en diensten en uw betaling te kunnen verwerken.
  • Wij bewaren uw persoons- en financiële gegevens om met u te corresponderen in geval van een noodzakelijke rectificatie.
  • Wij bewaren uw persoons- en financiële gegevens in verband met de bewaarplicht.
  • Wij bewaren uw persoonsgegevens om u in het geval van een calamiteit ten aanzien van onze producten en diensten te voorzien van alternatieven en service.
  • Wij bewaren uw persoonsgegevens om te voldoen aan de plichten gesteld binnen onze branche.
  • Wilt u uw gegevens verwijderd hebben, mail ons dan op directie@basisschooldeevenaar.nl dan verwijderen wij u binnen 30 dagen.