Basisschool De Evenaar Heemstede

Ouderparticipatie

Zoekt u een basisschool in Heemstede waarbij u als ouder betrokken blijft? De Evenaar is een school die is opgericht door ouders. Vanaf het begin, in 1988, is de betrokkenheid van ouders bij de school groot geweest.

Ouders als partners

Ouderparticipatie heeft op De Evenaar een ruime betekenis. Dat kan ook bijna niet anders
wanneer het bestuur van de school bestaat uit ouders die één of meerdere kinderen op Basischool De Evenaar hebben zitten. Het is vanzelfsprekend dat elke vorm van ouderparticipatie moet passen in de agenda’s van de ouders maar: De Evenaar is een school door en vooral samen met ouders!

Er zijn verschillende manieren waarop ouders zich actief kunnen inzetten voor Basisschool De Evenaar. Dit kan onder meer door onderdeel uit te maken van het bestuur of de medezeggenschapsraad, door je op te geven als klassenouder of te helpen tijdens één van de vele klassenuitjes, door te helpen bij jaarlijkse activiteiten zoals de Evenaardag of het Sinterklaasfeest, of op tal van andere manieren.

Onze voorwaarden

  • Wij verwerken uw persoonsgegevens om u op uw aanvraag te voorzien van onze producten en diensten.
  • Wij verwerken en analyseren uw financiële gegevens om u een juiste factuur te kunnen versturen voor onze producten en diensten en uw betaling te kunnen verwerken.
  • Wij bewaren uw persoons- en financiële gegevens om met u te corresponderen in geval van een noodzakelijke rectificatie.
  • Wij bewaren uw persoons- en financiële gegevens in verband met de bewaarplicht.
  • Wij bewaren uw persoonsgegevens om u in het geval van een calamiteit ten aanzien van onze producten en diensten te voorzien van alternatieven en service.
  • Wij bewaren uw persoonsgegevens om te voldoen aan de plichten gesteld binnen onze branche.
  • Wilt u uw gegevens verwijderd hebben, mail ons dan op directie@basisschooldeevenaar.nl dan verwijderen wij u binnen 30 dagen.